บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ROAD SHOW 2022 กาญจนบุรี

ROAD SHOW 2022 กาญจนบุรี

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อ...
Metat Poultry 2022

Metat Poultry 2022

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – MEAT & POULTRY EDITON 2022 โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน เข้าแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย...
Propak2022

Propak2022

ภาพบรรยากาศ งาน Pro Pak Asia 2022 บูธ Alliance Technology @ไบเทค บางนา โดยในงาน ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเทคโนโลยีของเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และเครื่องชั่งหนักน้ำแบบสายพาน มาสาธิตและแสดงโชว์ในงานให้ลูกค้าได้ชมกัน...
Road Show สมุทรสงคราม 2022

Road Show สมุทรสงคราม 2022

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อเรื่อง...
Road Show อยุธยา 2021

Road Show อยุธยา 2021

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2021 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity ทางบูธ Alliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร ,...
Meat Poultry 2020

Meat Poultry 2020

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – MEAT & POULTRY EDITON 2020 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเกี่ยวกับวงการเนื้อสัตว์ในขณะนี้มีความเห็นถึง ความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแล้วและ...