บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – MEAT & POULTRY EDITON 2022

โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน เข้าแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย นอกจากนั้นในงานยังมีการบรรยายถึงความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาอาหารจากสัตว์และโปรตีนพืชแทนเนื้อสัตว์ และนวัตกรรมโปรตีนพืชทางเลือกในอนาคต รวมถึงความรู้การเลือกใช้เครื่องตรวจจับโลหะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก
แล้วยังมีการเล่นเกมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ ทาง บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเรา และให้ความสนใจเครื่องจักรภายในงานนี้ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน Food Focus Thailand Roadmap : Meat & Poultry Edition @ Jupiter Room Challenger Hall, IMPACT วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565