บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เคเบิ้ลไทร์ Detectable reusable cable ties

เคเบิ้ลไทร์ Detectable reusable cable ties เป็นที่รัดสายไฟ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ถูกออกแบบให้มีส่วนประกอบพิเศษ ผสมไปในพลาสติกที่ขึ้นรูปเป็นเคเบิ้ลไทร์ และสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

จุดเด่นของ เคเบิ้ลไทร์ Detectable reusable cable ties

  • ที่รัดสายไฟสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

  •  สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ

  •  Products For Food Safety

  •  พลาสติกทนทาน เหนียวขาดยาก

  •  รองรับระบบมาตรฐาน HACCP, BRC และ IFS

  •  ผลิตจากประเทศโปแลนด์

  • P04532 Size 120mm.
  • P04542 Size 180mm.
  • P04552 Size 240mm.
  • P04562 Size 320mm.