บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

DETECTABLE PRODUCT

DETECTABLE PRODUCT

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยา ให้ความสำคัญมากขึ้น กับ DETECTABLE PRODUCT อุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์การผลิต เช่น ปากกา พลาสเตอร์ยา เคเบิ้ลไทร์ และอุปกรณ์อื่นๆ จึงมีการออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ ให้มีส่วนประกอบพิเศษที่สามารถตรวจจับได้ด้วย เครื่องตรวจจับโลหะ และ เครื่องเอกซเรย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปนของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตในการใช้งาน

      DETECTABLE PRODUCT ในอุตสาหกรรมอาหารและยา นิยมใช้ สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน ในการใช้งาน เพราะเป็นสีที่ตัดกับสีของอาหาร ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่อุปกรณ์ตกลงไปในอาหาร แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้สีอื่น เป็นรหัสสี เพื่อแยก หน้าที่ แผนก หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้งานได้ เช่น แผนกควบคุมคุณภาพใช้ปากสีแดง หรือ แปรงสีดำที่ใช้สำหรับพื้น และแปรงสีน้ำเงินสำหรับสายการผลิต เป็นต้น และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ตัวทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ Metal detector Test Pieces

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องตรวจจับโลหะ (Test Pieces) ใช้ในการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องตรวจจับโลหะ ตรงตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative ตัวทดสอบแต่ละชิ้น มาพร้อมกับใบรับรองที่ระบุ วัสดุ , ขนาด, เกรด, ความแข็ง , ความหนาแน่น และลายเซ็นรับรองความถูกต้องของใบรับรอง และตัวทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น Test Card , Test Ball ,Test Stick , Test Disks , Flexible Test Wand เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องตรวจจับโลหะแต่ละประเภท

ตัวทดสอบเครื่องเอกซเรย์ X-Ray Card

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray Card) ใช้ในการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องเอกซเรย์ ที่ตรงตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative ตัวทดสอบแต่ละชิ้น มาพร้อมกับใบรับรองที่ระบุรายละเอียด วัสดุ , ขนาด, เกรด, ความแข็ง, ความหนาแน่น และลายเซ็นรับรองความถูกต้องของใบรับรอง ตัวทดสอบเครื่องเอกซเรย์ จะมีลักษณะเป็นการ์ด มีให้เลือกหลายขนาด และสามารถเลือกสิ่งปลอมปนแต่ละชนิดได้ เช่น สแตนเลส , ลวดสแตนเลส,อะลูมิเนียม,เซรามิค, แก้ว ,ไนลอน เป็นต้น

บลูพลาสเตอร์ Blue Plaster Detectable For X-Ray

บลูพลาสเตอร์ (Blue Plaster Detectable) ที่ใช้ในสายการผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ที่ถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พลาสเตอร์มีสีฟ้าเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

บลูพลาสเตอร์ Blue Plaster Detectable

บลูพลาสเตอร์ (Blue Plaster Detectable) ที่ใช้ในสายการผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ที่ถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ พลาสเตอร์มีสีฟ้าเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ปากกา แบบมีปุ่มกดและตัวหนีบ Detectable Pen Standard with clip

ปากกา Detectable Pen ที่ใช้ในสายการผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา รุ่น P0405 มีปุ่มกด และ ตัวหนีบ ถูกออกแบบให้มีส่วนประกอบพิเศษ ผสมไปในพลาสติกที่ขึ้นรูปเป็นปากกา และสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

เคเบิ้ลไทร์ Detectable reusable cable ties

เคเบิ้ลไทร์ Detectable reusable cable ties เป็นที่รัดสายไฟ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ถูกออกแบบให้มีส่วนประกอบพิเศษ ผสมไปในพลาสติกที่ขึ้นรูปเป็นเคเบิ้ลไทร์ และสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

เคเบิ้ลไทร์ Detectable cable ties

เคเบิ้ลไทร์ Detectable cable ties เป็นที่รัดสายไฟ ในไลน์การผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ถูกออกแบบให้มีส่วนประกอบพิเศษ ผสมไปในพลาสติกที่ขึ้นรูปเป็นเคเบิ้ลไทร์ และสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา