บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ตัวทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ Metal detector Test Pieces

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องตรวจจับโลหะ (Test Pieces) ใช้ในการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องตรวจจับโลหะ ตรงตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative ตัวทดสอบแต่ละชิ้น มาพร้อมกับใบรับรองที่ระบุ วัสดุ , ขนาด, เกรด, ความแข็ง , ความหนาแน่น และลายเซ็นรับรองความถูกต้องของใบรับรอง และตัวทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น Test Card , Test Ball ,Test Stick , Test Disks , Flexible Test Wand เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องตรวจจับโลหะแต่ละประเภท

รูปแบบ Test Pieces

Test Card

Test Stick

Test Fob

Test Disks

Test Cube

Test Square

Test Ball

Flexible Test Wand