บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

บลูพลาสเตอร์ Blue Plaster Detectable

บลูพลาสเตอร์ (Blue Plaster Detectable) ที่ใช้ในสายการผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ที่ถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ พลาสเตอร์มีสีฟ้าเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

จุดเด่นของ บลูพลาสเตอร์ (Blue Plaster Detectable)

  • สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ

  •  Products For Food Safety

  •  มีลักษณะเป็นสีฟ้า เพื่อการมองเห็นได้ง่าย

  • กันน้ำ ป้องกันการหลุดง่าย

  •  รองรับระบบมาตรฐาน HACCP, BRC และ IFS

  • ผลิตจากประเทศโปแลนด์

  • 72×19 mm. บรรจุ 100 ชิ้น
  • 72×25 mm. บรรจุ 100 ชิ้น
  • 72×52 mm. บรรจุ 50 ชิ้น
  • mix 3 size บรรจุ 100 ชิ้น