บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

CHECK & DETECT

TECHNOLOGIES FOR IMPROVING
FOOD SAFETY & QUALIT

บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

เราพร้อมที่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าทุกราย

บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำ ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปน และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานในอุตสาหกรรมอาหารและยา พร้อมมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจเรา

มีความเป็นมืออาชีพ

เราให้ความสำคัญ ทีมขายที่เป็นมืออาชีพ และทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างดี

การบริการมีประสิทธิภาพ

ทีม Service มีความรู้ ความชำนาญ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  พร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

จัดอบรม

มีการจัดอบรม การให้ความรู้ การใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการแนะนำระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารและยา เช่น HACCP BRC และ IFS

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหารและยา ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับโลหะขนาดเล็กๆ ที่ปลอมปนมากับผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตได้ทันที และเป็นการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เช่น HACCP BRC และ IFS อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอีกด้วย ซึ่งเครื่องตรวจจับโลหะแต่ละรุ่นได้ถูกออกแบบมารองรับ กับกระบวนการผลิตที่หลากหลายของอุตสาหกรรมอาหารและยาได้อย่างเหมาะสม

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมในอุตสาหกรรมอาหารและยา สามารถใช้ตรวจจับสิ่งปลอมปน ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง ในผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอย  หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความชื่นมาก ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจจับสิ่งปลอมปนด้วยเครื่องเอกซเรย์  และยังช่วยเพิ่มความเร็วในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย เพื่อยืนยันคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตอาหารในระดับสากล

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง ได้ถูกออกแบบมา เพื่อควบคุมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทันที เพื่อยืนยันน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

COMBINATION SYSTEM

Combination System ถูกออกแบบและพัฒนาให้ เครื่องตรวจจับโลหะ หรือ เครื่องเอกซเรย์ มาใช้งานร่วมกับ เครื่องชั่งน้ำหนักระบบสายพาน ทำให้สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปน และตรวจสอบน้ำหนักสินค้าไปพร้อมๆกัน โดยช่วยให้ลดต้นทุนในการผลิต และช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง พร้อมรองรับระบบมาตรฐาน สากล เช่น BRC HACCP และ IFS

 

DETECTABLE PRODUCT

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในไลน์การผลิต สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา เช่น ปากกา พลาสเตอร์ยา เคเบิ้ลไทร์ เทสพิส และอุปกรณ์อื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้ จะมีส่วนประกอบพิเศษที่สามารถตรวจจับด้วย เครื่องตรวจจับโลหะและ เครื่องเอกซเรย์ได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา