บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ตัวทดสอบเครื่องเอกซเรย์ X-Ray Card

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray Card) ใช้ในการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องเอกซเรย์ ที่ตรงตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative ตัวทดสอบแต่ละชิ้น มาพร้อมกับใบรับรองที่ระบุรายละเอียด วัสดุ , ขนาด, เกรด, ความแข็ง, ความหนาแน่น และลายเซ็นรับรองความถูกต้องของใบรับรอง ตัวทดสอบเครื่องเอกซเรย์ จะมีลักษณะเป็นการ์ด มีให้เลือกหลายขนาด และสามารถเลือกสิ่งปลอมปนแต่ละชนิดได้ เช่น สแตนเลส , ลวดสแตนเลส,อะลูมิเนียม,เซรามิค, แก้ว ,ไนลอน เป็นต้น

รูปแบบ X-Ray Card

Standard X-Ray Card

Multi Point X-Ray Card