บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

บลูพลาสเตอร์ Blue Plaster Detectable For X-Ray

บลูพลาสเตอร์ (Blue Plaster Detectable) ที่ใช้ในสายการผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ที่ถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พลาสเตอร์มีสีฟ้าเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

จุดเด่นของ บลูพลาสเตอร์ (Blue Plaster Detectable For X-Ray) รุ่น X5C Compact X-Ray Inspection

  • สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • Products For Food Safety
  • มีลักษณะเป็นสีฟ้า เพื่อการมองเห็นได้ง่าย
  • กันน้ำ ป้องกันการหลุดง่าย
  • รองรับระบบมาตรฐาน HACCP, BRC และ IFS
  • ผลิตจากประเทศโปแลนด์
  • 72×25 mm. บรรจุ 100 ชิ้น