บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน รุ่น X5 Pipeline for Pumped Food Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร X5 Pipeline for Pumped Food Inspection ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว หรือของหนืด ให้ไหลผ่านท่อโดยใช้ปั๊มทำงานร่วมกัน เช่น เนื้อสัตว์บดละเอียด ของเหลวข้น และซอสต่างๆ โดยมีท่อลำเลียง ขนาด 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว มาพร้อมกับหน้าจอสี แบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว แสดงเป็นไอคอนให้เข้าใจง่าย เป็นระบบคอมพิวเตอร์ Windows 10 สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Post และสามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น IP69K สามารถฉีดล้างด้วยน้ำที่มีแรงดัน และอุณหภูมิสูงได้ มีระบบคัดแยกอัตโนมัติ 2 ชนิด เป็น ARU และ ARL ให้เลือกใช้งาน

เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

เนื้อสัตว์,สัตว์ปีกและปลา
ซอส และ แยม

ผลิตภัณฑ์จากนม และ ไข่

ไส้กรอก

อุตสาหกรรมอื่นๆ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เครื่องเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน รุ่น X5 Pipeline for Pumped Food Inspection

  • โครงสร้างทำจากสแตนเลส 304 มีความแข็งแรง ทนทาน
  • หน้าจอสีขนาด 8 นิ้ว แบบสัมผัส แสดงไอคอนให้เข้าใจง่าย ใช้งานไม่ซับซ้อน
  • มีท่อลำเลียงผลิตภัณฑ์ ขนาด 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว เลือกให้เหมะสมกับการใช้งาน
  • มีเทคโนโลยี ATT (Adaptive detector technology) ที่มีสามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดได้ถึง 3 ระดับ ( 0.4mm. 0.8 mm และ 1.6 mm.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสิ่งปลอมปนขนาดเล็กๆได้
  • มีรหัสการเข้าถึง 4 ระดับ Operators, Supervisors, Quality และ Engineering  เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน
  • สามารถรองรับการเก็บข้อมูลผ่าน USB Post ได้
  • ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น ได้ถึง IP69k 
  • สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
  • มีระบบคัดแยก 2 ชนิด  คือ ARU จะใช้กับซุป ซอส และผลิตภัณฑ์แบบไหลได้ง่าย และ ARL อาร์ควาล์ว แบบหมุนเปลี่ยนทิศทาง เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์  
  • มีโปรแกรม PVS แจ้งเตือนในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องในเวลาที่กำหนดไว้

Title
X5 Pipeline for Pumped Food Inspection ธันวาคม 16, 2021