บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

COMBINATION SYSTEMS

COMBINATION SYSTEMS

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี มาพัฒนา Combination System โดยการออกแบบผสมผสาน เครื่องตรวจจับโลหะ หรือ เครื่องเอกซเรย์ ให้ใช้งานร่วมกับ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน ให้สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปน และตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกัน โดย Combination System ออกแบบให้รองรับกับลักษณะการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต และช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเป็นการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจ ในการตรวจสอบสิ่งปลอมปน และ ตรวจสอบน้ำหนัก ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยา

       Combination System มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสิ่งปลอมปน และตรวจสอบน้ำหนัก แบบ 2 in1 หน้าจอสี แบบสัมผัส ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดจากการใช้งาน โปรแกรมการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องการผิดปกติ และยังสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันตามหลักปฎิบัติและมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น HACCP, BRC, IFS และ ISO22000 เป็นต้น

เครื่องตรวจจับโลหะ และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน Combination System

เครื่องตรวจจับโลหะ IQ 4 และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน ถูกออกแบบ พัฒนาให้ทำงานร่วมกัน สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปน และตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกัน แบบ 2 in 1 ตอบโจทย์ผู้ผลิตแบบ One Stop System และ เป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น BRC HACCP และ IFS ด้วยเทคโนโลยี IQ4 ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะขนาดเล็ก หน้าจอสี แบบสัมผัส ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานที่สามารถปรับค่าน้ำหนักได้ถึง 3 ระดับ Good, Over และ Under สามารถบันทึกจำนวน น้ำหนักผลิตภัณฑ์ด้วย USB Post มีระบบช่วยปรับตั้งค่าความแม่นยำสูง Static Calibration และ Dynamic Calibration มารวมเป็นเครื่องเดียวกัน สามารถช่วยให้ผู้ผลิตประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

เครื่องตรวจจับโลหะ และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน Combination System รุ่น Metal Detector Combination System

เครื่องตรวจจับโลหะ IQ4 และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน CW3 ถูกออกแบบ พัฒนาให้ทำงานร่วมกัน สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปน และตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกัน ด้วยเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับโลหะ IQ4 และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน CW3 เป็นหน้าจอสี แบบสัมผัส เมนูเป็นไอคอน เพื่อให้ใช้งานง่าย มีระบบคัดแยกให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง พร้อมรองรับระบบมาตรฐานสากล เช่น BRC HACCP และ IFS

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน Combination System รุ่น X5C & CW3 Check & Detect Combination System

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5C และเครื่องชั่งน้ำหนักระบบสายพานลำเลียง CW3 มาพร้อมชุดคัดแยกอัตโนมัติ ที่ถูกออกแบบ และพัฒนาให้ทำงานร่วมกัน สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอย หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้ และสามารถตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกัน เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารบรรจุกล่อง อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน กว้าง 280 มิลลิเมตร สูง 110 มิลลิเมตร มาพร้อมหน้าจอสี แบบสัมผัส เมนูเป็นไอคอน เพื่อให้ใช้งานง่าย พร้อมรองรับระบบมาตรฐานสากล เช่น BRC HACCP IFS และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง CW3 ได้ผ่านการรับรององค์การระหว่างประเทศด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย OIML R51 และ MID (EC TAC)

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน Combination System รุ่น X5 Spacesaver X-ray Inspection Combination System 

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5 Spacesaver และเครื่องชั่งน้ำหนักระบบสายพานลำเลียง CW3 มาพร้อมชุดคัดแยกอัติโนมัติ ที่ถูกออกแบบ และพัฒนาให้ทำงานร่วมกัน สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอย หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้ และสามารถตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกัน เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร มาพร้อมหน้าจอสี แบบสัมผัส เมนูเป็นไอคอน เพื่อให้ใช้งานง่าย พร้อมรองรับระบบมาตรฐานสากล เช่น BRC HACCP IFS และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง CW3 ได้ผ่านการรับรององค์การระหว่างประเทศด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย OIML R51 และ MID (EC TAC)