บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เคเบิ้ลไทร์ Detectable cable ties

เคเบิ้ลไทร์ Detectable cable ties เป็นที่รัดสายไฟ ในไลน์การผลิต สำหรับอุตสาหกรรรมอาหารและยา ถูกออกแบบให้มีส่วนประกอบพิเศษ ผสมไปในพลาสติกที่ขึ้นรูปเป็นเคเบิ้ลไทร์ และสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ ช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมปน ของอุปกรณ์ไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และยังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมอาหารและยา

จุดเด่นของ เคเบิ้ลไทร์ Detectable cable ties

 • สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
 •  Products For Food Safety
 • พลาสติกทนทาน เหนียวขาดยาก
 • รองรับระบบมาตรฐาน HACCP, BRC และ IFS
 • ผลิตจากประเทศโปแลนด์
 • P12312 Size 98×2.5 mm.
 • P12322 Size 140×3.6 mm.
 • P12332 Size 200×3.6 mm. 
 • P12352 Size 290×4.5 mm.
 • P12362 Size 360×4.5 mm.
 •  P12372 Size 365×7.5 mm.