บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ROAD SHOW 2022 กาญจนบุรี

ROAD SHOW 2022 กาญจนบุรี

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อ...
คุณทราบหรือไม่? สัญญาณรบกวนมีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ

คุณทราบหรือไม่? สัญญาณรบกวนมีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ

คุณทราบหรือไม่? “สัญญาณรบกวน มีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ” เมื่อช่างบอกคุณว่า  “เครื่องตรวจจับโลหะ ใช้งานไม่ได้” เพราะมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้กัน พร้อม กับข้อสันณิฐานต่างๆ แต่แก้ไขแล้ว ยังพบปัญหาเหมือนเดิม จนเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่น...
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วย เครื่องเอกซเรย์ ในกระบวนการผลิตเนื้อหมูและเนื้อไก่

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วย เครื่องเอกซเรย์ ในกระบวนการผลิตเนื้อหมูและเนื้อไก่

ความเร็วหรือการลดเวลาในแต่ละขั้นตอนการผลิต เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามผู้ผลิตหลายราย ไม่สามารถเพิ่มความเร็ว หรือลดเวลาในกระบวนการผลิตได้ เนื่องจากความซับซ้อนในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า...
คุณเคยสงสัยไหม…นำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก

คุณเคยสงสัยไหม…นำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก

คุณเคยสงสัยไหม “นำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก” ?? “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสินค้าของเครื่องตรวจจับโลหะ” ปัจจุบันนั้น เครื่องตรวจจับโลหะ ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร,...
คุณคิดว่า…ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ดีกว่า ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ จริงๆหรอ??

คุณคิดว่า…ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ดีกว่า ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ จริงๆหรอ??

คุณคิดว่า…ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ดีกว่า ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ จริงๆหรอ ? ผู้ผลิตอาหาร อาจจะพบปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า เกี่ยวกับโลหะที่ปลอมปนในสินค้า หรือ ลูกค้ามีความต้องการให้ผู้ผลิตสินค้า มีการตรวจสอบโลหะ ในสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า...