บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – MEAT & POULTRY EDITON 2020

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเกี่ยวกับวงการเนื้อสัตว์ในขณะนี้มีความเห็นถึง ความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแล้วและ เทคโนโลยีเครื่องจักรก็เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม โดยในงานมีการบรรยายสัมมานามุ่งมั่นสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ในการผลิตเดียว อัพเดททุกความเคลื่อนไหวในวงการเนื้อสัตว์ พบนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มีประสบการณ์

แล้วยังมีการเล่นเกมกิจกรรมต่าง ๆภายในบูธ ทาง บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเรา และให้ความสนใจเครื่องจักรภายในงานนี้ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน Food Focus Thailand Roadmap : Meat & Poultry Edition @ Jupiter Room Challenger Hall, IMPACT 30 Oct 2020