บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆ เรื่องเจอ ”เข็มฉีดยาในเนื้อหมู” จึงเกิดคำถามไปยังโรงงานแปรรูปเนื้อหมู ถึงเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ความเป็นจริงแล้ว เข็มฉีดยามีโอกาสปลอมปนมาในเนื้อหมู ที่เป็นสันคอ และสะโพก เป็นส่วนใหญ่ เพราะทางฟาร์มจะฉีดยาที่บริเวณนั้น และอาจเกิดกรณีหมูดิ้นในขณะฉีดยา จนทำให้เข็มหักติดค้างในตัวหมู ก่อนที่จะส่งหมูไปโรงงานแปรรูปเนื้อหมู จะต้องมีการตัดแต่งชิ้นเนื้อเป็นส่วนๆ เพราะโรงงานโดยส่วนใหญ่ ก่อนที่สินค้าจะออกจากโรงงาน จะมีกระบวนการตรวจสอบ สิ่งปลอมปนของเข็มฉีดยาในเนื้อหมู ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โอกาสที่จะมี เข็มฉีดยาปลอมปน ไปกับเนื้อหมูอยู่ดี เนื่องจากข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพการตรวจจับ โลหะ ของเครื่องตรวจจับโลหะ กับสินค้าที่มีความเปียกชื้นมากๆ อย่างเช่น เนื้อสด ซึ่งจะทำให้การตรวจจับเข็มแต่ละชนิด และขนาดที่ต่างกัน มีโอกาสปลอมปนมาในเนื้อหมูได้ และยังทำให้กระบวนการผลิตเกิดความซับซ้อน ล่าช้า เพราะต้องปรับตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับตัวสินค้าที่ค่อนข้างยุ่งยาก

เราสามารถแก้ไขปัญหา เรื่องการปลอมปนของเข็มฉีดยา ในเนื้อหมูให้หมดไป โดยการนำ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน (XRay inspection system) มาใช้ในการตรวจสอบสินค้าและยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย เนื่องจาก เครื่องเอกซเรย์ จะใช้หลักการตรวจสอบสิ่งปลอมปน โดยการพิจารณาจากความหนาแน่ของสินค้าเทียบกับความหนาแน่นของสิ่งปลอมปน โดยการนำภาพที่ได้มาทำการวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข็มทุกชนิด ทุกขนาด เมื่อมีปลอมปนในเนื้อหมู นำมาตรวจสอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ จะสามารถตรวจจับได้ทั้งหมด  เพราะความหนาแน่นของเข็มที่ปนไป  เมื่อเทียบกับความหนาแน่นมากกว่าเนื้อหมู และในเรื่องการปรับตั้งค่าเครื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อเทียบ กับการใช้งานกับเครื่องตรวจจับโลหะ