บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – LIQUID FOODS EDITION -LET THE BUSINESSFLOWS 19 AUG 2019

มืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ เข้าแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย ในงานยังมีการเล่นเกมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรา และให้ความสนใจเครื่องจักรภายในงานนี้ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – LIQUID FOODS EDITION -LET THE BUSINESSFLOWS @ Jupiter Room 4-10 Challenger Hall เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563