บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร อธิบายถึงปัญหาที่พบภายในโรงงาน การวางแผน การจัดหา การผลิต การบริหารคลังสินค้า และการรับคืนสินค้า ซึ่งมีกระบวนการและเครื่องมือที่จะมาช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาในโรงงาน แล้วยังมีการเล่นเกมกิจกรรมต่าง ๆภายในบูธ ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity @ โรงแรมพรีลูด จังหวัดกาญจนบุรี