บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2019 – PRODUCTIVITY & SAFETY ROADSHOW

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ เข้าแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย แล้วในงานยังมีการเล่นเกมกิจกรรมต่าง ๆภายในบูธ ทาง บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรา และให้ความสนใจเครื่องจักรภายในงานนี้ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2019 – PRODUCTIVITY & SAFETY ROADSHOW @Ambassador City Jomtien Pattaya เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562