บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร , นวัตกรรมและโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ
แล้วยังมีการเล่นเกมกิจกรรมต่าง ๆภายในบูธ ทาง บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเรา และให้ความสนใจเครื่องจักรภายในงานนี้ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity @ The Grace Amphawa Resort, Samutsongkram