บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศ งาน Pro Pak Asia 2019 บูธ Alliance Technology @ไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 12 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยในงาน ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเทคโนโลยีของเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และเครื่องชั่งหนักน้ำแบบสายพาน มาสาธิตและแสดงโชว์ในงานให้ลูกค้าได้ชมกัน 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ เข้ามาสอบถาม และชมการสาธิตเครื่องจักรในงาน แล้วพบกันใหม่ในงาน Pro Pak Asia ครั้งต่อไปค่ะ

ภาพบรรยากาศ งาน Pro Pak Asia 2019 บูธ Alliance Technology @ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 12 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562