บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

คุณทราบหรือไม่? “สัญญาณรบกวน มีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ

เมื่อช่างบอกคุณว่า  “เครื่องตรวจจับโลหะ ใช้งานไม่ได้เพราะมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้กัน พร้อม กับข้อสันณิฐานต่างๆ แต่แก้ไขแล้ว ยังพบปัญหาเหมือนเดิม จนเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่น สุดท้ายก็จบด้วยการเลิกใช้งาน หรือไม่ก็ซื้อเครื่องใหม่เพราะคิดว่าเครื่องเก่ามีปัญหา

 อันที่จริงปัญหาเรื่องสัญญาณที่มารบกวน เครื่องตรวจจับโลหะ มีวิธีแก้ไม่ยาก โดยส่วนใหญ่สัญญาณที่มารบกวนเครื่องตรวจจับโลหะเกิดจาก

ผู้ผลิตเครื่องตรวจจับโลหะโดยส่วนใหญ่ แม้กระทั่ง LOMA ทราบถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี และได้พยายามแก้ปัญหานี้ โดยการเพิ่มย่านความถี่  ให้สามารถเลือกใช้งานได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ของเครื่องตัวจับโลหะ ไม่ให้ไปตรงกับความถี่ของอุปกรณ์ที่มีสัญญาณมารบกวนได้

ปัจจุบันเครื่องตรวจจับโลหะบางรุ่น อย่างเช่น เครื่องตรวจจับโลหะ แบรนด์ LOMA สามารถเลือกย่านความถี่ได้สูงสุด ถึง 70 ย่านความถี่ เพื่อรองรับการแก้ปัญหา เรื่องสัญญาณรบกวน  และยังคงประสิทธิภาพการตรวจจับโลหะได้ดีที่สุด