บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน รุ่น X5 Pack X-Ray Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น X5 Pack X-Ray Inspection มาพร้อมกับตัวคัดแยกอัตโนมัติ ที่มีหน้ากว้างสายพาน 300, 500 และ 600 มิลลิเมตร มีเทคโนโลยี ATT (Adaptive detector technology) ที่สามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดได้ถึง 3 ระดับ ( 0.4 mm. 0.8 mm และ 1.6 mm.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสิ่งปลอมปน เช่น เศษโลหะ ,แก้ว เซรามิค กระดูก พลาสติกแข็ง ได้ขนาดที่เล็กที่สุด และสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอย หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าจอสี แบบสัมผัส แสดงไอคอนให้เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย มาพร้อมกับ PC Windows 10 ที่มีรหัสการเข้าถึงเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถรองรับการเก็บข้อมูลผ่าน USB Post

เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

เนื้อสัตว์,สัตว์ปีกและปลา

อาหารสำเร็จรูป

เบเกอรี่

ขนมขบเคี้ยว

อุตสาหกรรมอื่นๆ

 จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เครื่องเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน รุ่น X5 Pack X-Ray Inspection

  • โครงสร้างทำจากสแตนเลส 304 มีความแข็งแรง ทนทาน
  • PC Windows 10 หน้าจอสี แบบสัมผัส แสดงไอคอนให้เข้าใจง่าย ใช้งานไม่ซับซ้อน
  • มาพร้อมกับระบบคัดแยกอัตโนมัติให้พร้อมใช้งาน
  • มีขนาดหน้ากว้างสายพาน 300 500 และ 600 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร
  • มีเทคโนโลยี ATT (Adaptive detector technology) ที่มีสามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดได้ถึง 3 ระดับ ( 0.4mm. 0.8 mm และ 1.6 mm.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสิ่งปลอมปนขนาดเล็กๆได้
  • มีรหัสการเข้าถึง 4 ระดับ Operators, Supervisors, Quality และ Engineering  เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน
  • สามารถรองรับการเก็บข้อมูลผ่าน USB Post ได้
  • ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น ได้ถึง IP66
  • มีโปรแกรม PVS แจ้งเตือนในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องในเวลาที่กำหนดไว้

Title
X5 Pack X-Ray Inspection ธันวาคม 16, 2021