บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหารและยา  (METAL DETECTOR)

โดยเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะ ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะได้ขนาดเล็กมาก และยังออกแบบเครื่องมาให้รองรับกับลักษณะการใช้งานในหลายรูปแบบ เช่น เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพานลำเลียง เครื่องตรวจจับโลหะแบบแนวดิ่ง เครื่องตรวจจับโลหะแบบท่อ และ เครื่องตรวจจับโลหะในเม็ดยา เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า และ สร้างความมั่นใจ การตรวจโลหะในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจโลหะในอุตสาหกรรมยา และ การตรวจโลหะในอุตสาหกรรมยาง และ การตรวจโลหะในอุตสาหกรรม ต่างๆ อีกด้วย

       เครื่องตรวจจับโลหะได้พัฒนาโครงสร้างเครื่องให้มีความแข็งแรง ทนทาน ในระดับ IP69K รองรับกับการใช้งานที่จะต้องล้างทำความสะอาดเป็นประจำ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานง่าย เช่นโปรแกรมการปรับตั้งค่าแบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดจากการใช้งาน โปรแกรมการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องตรวจจับโลหะทำงานผิด และยังสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันตามหลักปฎิบัติและมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น HACCP , BRC ,IFS และISO22000 เป็นต้น

เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร รุ่น IQ3x Rectangular Metal Detector Search Head

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น IQ3X Rectangular Metal Detector Search Head ถูกออกแบบให้สามารถใช้งาน ร่วมกับกระบวนการผลิตที่เป็นระบบสายพานลำเลียง มาพร้อมหน้าจอ DuaLine และแผงปุ่มกดที่ใช้งานง่าย มีความถี่ 31 ถึง 937 KHz ในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพการตรวจจับที่ดีที่สุด

เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร IQ4 Rectangular Search Head

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น IQ4 Rectangular Search Head ถูกออกแบบ มาให้ใช้งานร่วมกับกระบวนการผลิตที่มีระบบสายพานลำเลียง มาพร้อมกับหน้าจอสี แบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว โปรแกรม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะขนาดเล็ก สามารถเลือกความถี่ได้ถึง 70 ย่านความถี่ในการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสามารถรองรับระบบมาตรฐานอาหารสากลได้อีกด้วย เช่น HACCP BRC และ IFS

เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร IQ4 Conveyorized Metal Detector System

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น IQ4 Conveyorized Metal Detector System มาพร้อมกับระบบสายพานลำเลียง ที่มีฟังก์ชั่นในการใช้งานหลากหลาย ที่สามารถออกแบบตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งาน และยังสามารถออกแบบระบบการคัดแยกสิ่งปลอมปน ให้เป็นระบบ Manual ในรูปแบบ Stop Belt และระบบอัตโนมัติ ที่มีการคัดแยกหลายรูปแบบ เช่น Air Blast, Pusher ,Carriage Retract , Diverter / Plough และ Power Decliner เลือกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน IQ4 Conveyorized มีหน้าจอสี แบบสัมผัส มี 70 ย่านความถี่ให้เลือกใช้งาน มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะขนาดเล็ก สามารถรองรับมาตรฐานอาหารสากล เช่น HACCP BRC และ IFS

เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร IQ4 Waferthin-Throat Metal Detector

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น IQ4 Waferthin Metal Detection ที่ใช้แรงโน้นถ่วงให้ผลิตภัณฑ์ไหลผ่านท่อ ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก เพื่อสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เช่น ระหว่างใต้เครื่องมัลติเฮด กับ เครื่องบรรจุแนวตั้ง และสามารถต่อสัญญาณคัดแยกของเครื่องตรวจจับโลหะให้ทำงานร่วมกับเครื่องบรรจุแนวตั้งได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถคัดแยกโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร IQ4 Vertical Fall Metal Detection

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหาร IQ4 Vertical Fall Metal Detection ใช้ระบบแรงโน้นถ่วงในการใช้งาน เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น ผง เม็ด หรือผลิตภัณฑ์เล็กๆจำนวนมาก ลำเลียงผ่านท่อ และมีระบบคัดแยกโลหะอัตโนมัติ ที่เป็น วาล์ว แบบ sealed valve และ cowbell reject ตามที่ผู้ผลิตเลือกใช้งาน มาพร้อมหน้าจอสี แบบสัมผัส มีระบบเรียนรู้อัตโนมัติที่ทำให้การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพตรวจจับโลหะขนาดเล็กได้ดีในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแห้ง

เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร IQ4 Pipeline Metal Detection System

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหารแบบท่อ รุ่น IQ4 Pipeline Metal Detection System สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ ที่เป็น ของเหลว หรือ ของหนืด ไหลผ่านตามท่อ เพื่อตรวจจับสิ่งปลอมปน เช่น ซอส แยม ซุป ผลิตภัณฑ์จากนม และเนื้อบดละเอียดที่มีความข้นหนืด สามารถทำความสะอาดแบบถอดล้างได้ และ การฆ่าเชื้อ แบบไม่ต้องถอดล้างในระบบ (SIP) ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และมาตรฐานด้านสุขอนามัย EN1672-2 ของแต่ละโรงงาน และ IQ4 Pipeline ออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้าย และปรับความสูงได้ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา IQ4 LOCK-PH Metal Detection System

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา รุ่น IQ4 LOCK-PH Metal Detection System ออกแบบมาให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบ เม็ด และแคปซูล สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องตอกเม็ดยา และเครื่องดูดฝุ่นยา ได้อย่างลงตัว สามารถรองรับความเร็วในการตอกเม็ดยาสูงสุดถึง 30,000 เม็ดต่อนาที มีเทคโนโลยีในการตรวจจับโลหะขั้นสูง และสามารถตรววจับโลหะขนาดเล็กได้ มาพร้อมหน้าจอสี แบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถรองรับการเก็บข้อมูลด้วย USB Port และมีรหัสเข้าถึงการปรับตั้งค่าได้ถึง 4 ระดับของผู้ใช้งาน โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ รองรับมาตรฐาน IP66 / NEMA 4X มีเอกสารการรับรอง IQ, OQ และ PQ

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา Insight Pharmaceutical Metal

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา รุ่น Insight Pharmaceutical Metal Detection System ออกแบบมาให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ยา ในรูปแบบ เม็ด และแคปซูล สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องตอกเม็ดยา เครื่องดูดฝุ่นยา ได้อย่างลงตัว รองรับความเร็วในการตอกเม็ดยาสูงสุดถึง 30,000 เม็ดต่อนาที สามารถตรววจับโลหะขนาดเล็กได้ หน้าจอแสดงผลแบบเวกเตอร์ Direct Digital Signal (DDS) ให้การแสดงภาพกราฟิกในการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ โปรแกรมใช้งานง่าย และถูกออกแบบตามมาตรฐาน GMP อย่างถูกต้อง โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ รองรับมาตรฐาน IP66 / NEMA 4X มีเอกสารการรับรอง IQ, OQ และ PQ

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา IQ4 LOCK-PH VF Pharmaceutical Metal Detection System

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา รุ่น IQ4 LOOK-PH Pharmaceutical Vertical Fall ใช้แรงโน่นถ่วงในการไหลผ่านของผลิตภัณฑ์ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ยา ในรูปแบบ ผง และแกรนู สามารถรองรับความเร็วในการผลิตได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อนาที มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะขนาดเล็ก มาพร้อมกับหน้าจอสี แบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว สีสันคมชัด ใช้งานง่าย สามารถจัดเก็บข้อมูลผ่าน USB Port ได้ โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ รองรับมาตรฐาน IP66 / NEMA 4X มีเอกสารการรับรอง IQ, OQ และ PQ

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา Insight Vertical Fall Pharmaceutical Metal

เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมยา รุ่น Insight Vertical Fall Pharmaceutical Metal Detection System ใช้แรงโน่นถ่วงในการไหลผ่านของผลิตภัณฑ์ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ยา ในรูปแบบผง และแกรนู สามารถรองรับความเร็วในการผลิตได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อนาที มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถจัดเก็บข้อมูลผ่าน USB Port ได้ โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ รองรับมาตรฐาน IP66 / NEMA 4X มีเอกสารการรับรอง IQ, OQ และ PQ