บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง
( DYNAMIC CHECKWEIGHER SYSTEMS )

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหารและยา ( DYNAMIC CHECKWEIGHER SYSTEMS )

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบสายพานลำเลียง เพื่อเป็นการตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทุกชิ้น และสามารถคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานออกจากสายการผลิตได้ทันที เพื่อเป็นการยืนยันน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจคุณภาพผลิตภัณฑ์

       เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ มีการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้ง่ายขึ้น มีการระบบ fast inspection และระบบ product set up ที่จะช่วยตั้งค่าเครื่องให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี loadcell ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้น้ำหนักที่อ่านได้ มีค่าความแม่นยำสูง และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น BRC IFS และองค์การระหว่างประเทศ ด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย OIML R51 และ MID (EC TAC) อีกด้วย

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน รุ่น CKM Mini Checkweigher

เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น CKM Mini Checkweigher เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาช่วยควบคุมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทันที เพื่อยืนยันน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้ทุกชิ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุซอง บรรจุถุง ขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัม ตอบโจทย์โรงงานที่มีพื้นที่การติดตั้งน้อย สามารถใช้งานใต้เครื่องบรรจุแนวตั้งได้ โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบน้ำหนักและคัดแยกผลิตภัณฑ์ได้ทันที

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น CW3 Checkweigher for up to 12 kg

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น CW3 Checkweigher ออกแบบมาให้ช่วยควบคุมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทันที เพื่อยืนยันน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้ทุกชิ้น เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภท บรรจุซอง อาหารสำเร็จรูป และอาหารพร้อมทาน ที่น้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เช่น BRC IFS และ องค์การระหว่างประเทศ ด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย OIML R51 และ MID (EC TAC) สามารถตั้งค่าการใช้งานง่ายและรวดเร็ว โดยการผ่านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้ CW3 หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ และมีเทคโนโลยี loadcell ที่มีคุณภาพ เพื่อให้น้ำหนักที่อ่านค่าได้ มีความแม่นยำสูง สามารถบันทึกการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 500 รายการ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น Checkweigher for up to 60 kg

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น CW3 Heavy Weight ออกแบบมาให้ช่วยควบคุมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทันที เพื่อยืนยันน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้ทุกชิ้น เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทถุงและกล่องขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เช่น BRC IFS และองค์การระหว่างประเทศ ด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย OIML R51 และ MID (EC TAC) มาพร้อมระบบ Automatic Mean Weight Correction ให้น้ำหนักผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สามารถตั้งค่าการใช้งานง่ายและรวดเร็ว โดยการผ่านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้ CW3 หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ และมีเทคโนโลยี loadcell ที่มีคุณภาพ เพื่อให้น้ำหนักที่อ่านค่าได้ มีความแม่นยำสูง และสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในการใช้งานโดยการกดเปลี่ยนที่หน้าจอที่มีการบันทึกไว้ได้ถึง 500 รายการ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น Checkweigher for Cans, Jars and Bottles

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น CW3 Checkweigher for Cans, Jars and Bottles ออกแบบมาให้ช่วยควบคุมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทันที เพื่อยืนยันน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้ทุกชิ้น เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภท บรรจุในกระป๋อง โหลหรือขวด มีน้ำหนักสูงสุด 6 กิโลกรัม. และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เช่น BRC IFS และ องค์การระหว่างประเทศ ด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย OIML R51 และ MID (EC TAC) สามารถตั้งค่าการใช้งานง่ายและรวดเร็ว โดยการผ่านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้ CW3 หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ และมีเทคโนโลยี loadcell ที่มีคุณภาพ เพื่อให้น้ำหนักที่อ่านค่าได้ มีความแม่นยำสูง สามารถบันทึกการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 500 รายการ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น ATCW-1500

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง รุ่น ATCW-1500 ออกแบบมาให้ช่วยควบคุมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตได้ทันที เพื่อยืนยันน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้ทุกชิ้น เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อ หรือมีลักษณะเป็นชิ้นสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ สามารถตั้งค่าการใช้งานง่ายและรวดเร็ว โดยการผ่านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้ หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ และมีเทคโนโลยี loadcell ที่มีคุณภาพ เพื่อให้น้ำหนักที่อ่านค่าได้ มีความแม่นยำสูง สามารถบันทึกค่าน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ผ่าน USB Port ได้