บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน และให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ ระบบสายพานลำเลียงต่างๆ รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร และยา พร้อมบริการหลังการขายที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และยา มานานกว่า 15 ปี บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด เราให้ความสำคัญ กับทีมขายที่เป็นมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำชาญ ในด้านเครื่องจักร และมีการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนให้ความรู้ กับทีมวิศกร และทีมขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกราย

เราสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าทุกราย โดยกระบวนการขายที่ซื่อสัตย์
การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง