บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

บริการของเรา

บริการหลังการขาย

ประสบการณ์บริการหลังการขาย มากกว่า 15 ปี บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด เราให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาทีมบริการของเรา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อมให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพที่สุดในการให้บริการ

Service Program

โปรแกรมบริการของ บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มเวลาการใช้งานของเครื่องจักรให้นานขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานว่า การให้บริการ ในด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรววจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ และการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบสายพานประจำปีของเรา มีระบบการทำงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือได้

Spare Parts

บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด เราเข้าใจ ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างดี ว่าต้องพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ ทางเราจึงเห็นความสำคัญในการสต็อกอะไหล่ที่ครอบคลุม กับการใช้งานของเครื่องจักร เพื่อประหยัดเวลาในการจัดซื้ออะไหล่จาก LOMA ไม่ให้ลูกค้าต้องรออะไหล่นาน และสามารถอ้างอิงหมายเลขกับแบบแปลนเครื่องเดิมได้ เพื่อให้แน่ใจว่า เราได้จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องจักรได้เหมือนเดิม

Training

หลักสูตรการอบรม เป็นการทำความเข้าใจ หลักการทำงานขั้นพื้นฐาน และการใช้งานของเครื่องจักรอย่างถูกต้อง และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรอบรมของบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด เราออกแบบ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้าเอง

Modifications and Upgrades

ในอุตสาหกรรมของเครื่องตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ หรือเครื่องชั่งน้ำหนัก มีการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่ลูกค้าใช้งานอยู่ อาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆ บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด จึงมีบริการ อัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าทุกครั้ง ที่มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องจักร และป้องกันความผิดพลาดการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วย

บริการของเรา

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์

บริการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปี
บริการ Preventive Maintenance : PM

บริการให้คำปรึกษา
และแจ้งปัญหาการใช้งาน