บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหารและยา (X-RAY INSPECTION)

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เพราะผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ เมทัลไลท์ฟิล์มที่มีมากขึ้น เครื่องเอกซเรย์ยังสามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนประเภทโลหะขนาดเล็กได้ดีกว่าเครื่องตรวจจับโลหะ และ ยังสามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนประเภทอื่นๆได้ เช่น แก้ว หิน กระดูกแข็ง และ พลาสติกแข็ง (PVC) ได้อีกด้วย เครื่องเอกซเรย์ได้ถูกออกแบบให้รองรับกับลักษณะการใช้งานได้หลายรูปแบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานพร้อมทั้ง สร้างความมั่นใจในกับลูกค้า ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

       โดยเทคโนโลยี อเด็ปทีฟ ดีเทคเตอร์ ATT (Adaptive detector technology) ที่ทันสมัย ทำให้เครื่องเอกซเรย์ LOMA สามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดได้ถึง 3 ระดับ ( 0.4mm. 0.8 mm และ 1.6 mm.) เพื่อสามารถรองรับกับสินค้าในหลายหลากรูปแบบ ประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต มีการโปรแกรมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ ที่ง่ายไม่ซับซ้อน ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดจากการใช้งาน มีโปรแกรมการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิด และยังสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารและยา เช่น HACCP , BRC ,IFS และISO22000 เป็นต้น

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5C Compact X-Ray Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหารและยา รุ่น X5C Compact เป็นเครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็ก มีความยาวเครื่อง 1,000 มิลลิเมตร ออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารบรรจุกล่อง อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก มาพร้อมหน้าจอสี แบบสัมผัส แสดงไอคอนให้ใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง และตรวจสอบความสมบรูณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุขาด การแตกหักของผลิตภัณฑ์ และสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5 Space Saver X-Ray Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น X5 Space Saver สามารถใช้งานร่วมกับตัวคัดแยกตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้งาน มีขนาดหน้ากว้างสายพาน 300 มิลลิเมตร และ 500 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร และ มีเทคโนโลยี ATT (Adaptive detector technology) ที่มีสามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดได้ถึง 3 ระดับ ( 0.4mm. 0.8 mm และ 1.6 mm.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสิ่งปลอมปน เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง และสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อม PC Windows 10 หน้าจอสี แบบสัมผัส แสดงไอคอนให้เข้าใจ ใช้งานง่าย และสามารถบันทึกข้อมูลผ่าน USB Post ได้

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5 Pack X-Ray Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น X5 Pack X-Ray Inspection มาพร้อมกับตัวคัดแยกอัตโนมัติ ที่มีหน้ากว้างสายพาน 300, 500 และ 600 มิลลิเมตร มีเทคโนโลยี ATT (Adaptive detector technology) ที่สามารถปรับเปลี่ยนความละเอียดได้ถึง 3 ระดับ ( 0.4 mm. 0.8 mm และ 1.6 mm.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสิ่งปลอมปน เช่น เศษโลหะ ,แก้ว เซรามิค กระดูก พลาสติกแข็ง ได้ขนาดที่เล็กที่สุด และสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หรือ เมทัลไลท์ฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าจอสี แบบสัมผัส แสดงไอคอนให้เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย มาพร้อมกับ PC Windows 10 ที่มีรหัสการเข้าถึงเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถรองรับการเก็บข้อมูลผ่าน USB Post

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5 Pipeline for Pumped Food Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร X5 Pipeline for Pumped Food Inspection ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว หรือของหนืด ให้ไหลผ่านท่อโดยใช้ปั๊มทำงานร่วมกัน เช่น เนื้อสัตว์บดละเอียด ของเหลวข้น และซอสต่างๆ โดยมีท่อลำเลียง ขนาด 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว มาพร้อมกับหน้าจอสี แบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว แสดงเป็นไอคอนให้เข้าใจง่าย เป็นระบบคอมพิวเตอร์ Windows 10 สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Post และสามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น IP69K สามารถฉีดล้างด้วยน้ำที่มีแรงดัน และอุณหภูมิสูงได้ มีระบบคัดแยกอัตโนมัติ 2 ชนิด เป็น ARU และ ARL ให้เลือกใช้งาน

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5 Bulk Flow for Loose Food Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น X5 Bulk Flow for Loose Food Inspection ออกแบบมาให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนมาก ยังไม่มีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ โดยโปรยลงบนสายพาน ไหลผ่านแบบบางๆ เช่น ขนมชิ้นเล็กๆ ธัญพืช ซีเรียล ถั่ว และเนื้อสัตว์ เป็นต้น โดยมีระบบคัดแยกอัตโนมัติสามารถเลือกใช้งานเป็นแบบ Single Flap, Dual Flap, Multi-Flap หรือ แบบCarriage Retract Band ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงในไลน์ผลิต สามารถตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ แก้ว เซรามิค กระดูกแข็ง พลาสติกแข็ง มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว แสดงเป็นไอคอนให้เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย มีระบบความพิวเตอร์ Windows 10 สามารถรองรับการเก็บข้อมูลผ่าน USB post ได้

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน X5 XL800 X-Ray Inspection

เครื่องเอกซเรย์ตรวจจับสิ่งปลอมปนในอุตสาหกรรมอาหาร รุ่น X5 XL800 X-Ray Inspection ออกแบบมาให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และรองรับกับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม สามารถใช้ตรวจสอบสิ่งปลอมปนตั้งแต่วัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการแปรรูป เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรในไลน์ผลิต และตรวจสอบสิ่งปลอมปนหลังบรรจุ เพื่อป้องกันสิ่งปลอมปนหลุดไปยังผู้บริโภค X5 XL800 มีหน้าจอสี สัมผัสเต็มรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีไอคอนแสดงบนหน้าในการใช้งาน มีรหัสในการเข้าถึง และสามารถบึนทึกข้อมูลผ่าน USB Post ได้