Event

ROAD SHOW 2022 กาญจนบุรี

ROAD SHOW 2022 กาญจนบุรี

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อ...

Metat Poultry 2022

Metat Poultry 2022

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – MEAT & POULTRY EDITON 2022โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน เข้าแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย...

Propak2022

Propak2022

ภาพบรรยากาศ งาน Pro Pak Asia 2022 บูธ Alliance Technology @ไบเทค บางนา โดยในงาน ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเทคโนโลยีของเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และเครื่องชั่งหนักน้ำแบบสายพาน มาสาธิตและแสดงโชว์ในงานให้ลูกค้าได้ชมกัน...

Road Show สมุทรสงคราม 2022

Road Show สมุทรสงคราม 2022

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2022 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กับทางบูธAlliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อเรื่อง...

Road Show อยุธยา 2021

Road Show อยุธยา 2021

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2021 – Bring out an Idea & Boost up Agri-food Productivity ทางบูธ Alliance Technology โดยภายในงานมีการบรรยายการสัมมานาในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร ,...

Meat Poultry 2020

Meat Poultry 2020

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – MEAT & POULTRY EDITON 2020ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเกี่ยวกับวงการเนื้อสัตว์ในขณะนี้มีความเห็นถึง ความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแล้วและ...

Propak2020

Propak2020

ภาพบรรยากาศ งาน Pro Pak Asia 2020 บูธ Alliance Technology @ไบเทค บางนา โดยในงาน ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเทคโนโลยีของเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และเครื่องชั่งหนักน้ำแบบสายพาน มาสาธิตและแสดงโชว์ในงานให้ลูกค้าได้ชมกัน...

Road Show 2019 สมุทรสาคร

Road Show 2019 สมุทรสาคร

ภาพบรรยากาศในงาน Food Focus Thailand Road Show 2019 - Productivity & Safety 26 Aug 2019เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ...

Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment 2019

Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment 2019

ภาพบรรยากาศในงาน “ Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment 2019วันที่ 20-21 AUG 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดอบรมสัมมานาเชิงวิชาการให้กับ เภสัชกร ตลอดจน ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม...

ROADMAP 19 AUG 2019

ROADMAP 19 AUG 2019

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP – LIQUID FOODS EDITION -LET THE BUSINESSFLOWS 19 AUG 2019มืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ...

ProPakAsia 2019

ProPakAsia 2019

ภาพบรรยากาศ งาน Pro Pak Asia 2019 บูธ Alliance Technology @ไบเทค บางนาเมื่อวันที่ 12 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยในงาน ทางบริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเทคโนโลยีของเครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน และเครื่องชั่งหนักน้ำแบบสายพาน...

ROAD SHOW 2019 พัทยา

ROAD SHOW 2019 พัทยา

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2019 – PRODUCTIVITY & SAFETY ROADSHOWเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ เข้าแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย...

ROAD SHOW 2019 ขอนแก่น

ROAD SHOW 2019 ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROAD SHOW 2019 – PRODUCTIVITY & SAFETY ROADSHOWเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงาน มีการโชว์แสดงสินค้าและเครื่องจักรมากมาย รวมถึง บูธ Alliance Technology ที่ได้ร่วม นำเครื่องตรวจจับโลหะ...

ข่าวสาร

เรามีมาตรการในการตรวจสอบน้ำหนักในการบรรจุอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

เรามีมาตรการในการตรวจสอบน้ำหนักในการบรรจุอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

         ณ ปัจจุบัน ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต มีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน ราคาสินค้าต้องปรับราคาลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมาก ผู้ผลิตหลายรายจึงหันมาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนซึ่งในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ก็จะมีขั้นตอนการบรรจุสินค้า...

คุณทราบหรือไม่? สัญญาณรบกวนมีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ

คุณทราบหรือไม่? สัญญาณรบกวนมีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ

คุณทราบหรือไม่? “สัญญาณรบกวน มีผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ” เมื่อช่างบอกคุณว่า  “เครื่องตรวจจับโลหะ ใช้งานไม่ได้” เพราะมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้กัน พร้อม กับข้อสันณิฐานต่างๆ แต่แก้ไขแล้ว ยังพบปัญหาเหมือนเดิม จนเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่น...

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วย เครื่องเอกซเรย์ ในกระบวนการผลิตเนื้อหมูและเนื้อไก่

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วย เครื่องเอกซเรย์ ในกระบวนการผลิตเนื้อหมูและเนื้อไก่

ความเร็วหรือการลดเวลาในแต่ละขั้นตอนการผลิต เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามผู้ผลิตหลายราย ไม่สามารถเพิ่มความเร็ว หรือลดเวลาในกระบวนการผลิตได้ เนื่องจากความซับซ้อนในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า...

คุณเคยสงสัยไหม…นำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก

คุณเคยสงสัยไหม…นำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก

คุณเคยสงสัยไหม "นำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก" ?? “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสินค้าของเครื่องตรวจจับโลหะ” ปัจจุบันนั้น เครื่องตรวจจับโลหะ ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมยา...

คุณคิดว่า…ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ดีกว่า ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ จริงๆหรอ??

คุณคิดว่า…ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ดีกว่า ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ จริงๆหรอ??

คุณคิดว่า...ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ดีกว่า ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ จริงๆหรอ ? ผู้ผลิตอาหาร อาจจะพบปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า เกี่ยวกับโลหะที่ปลอมปนในสินค้า หรือ ลูกค้ามีความต้องการให้ผู้ผลิตสินค้า มีการตรวจสอบโลหะ ในสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า...

ทำไม? เข็มฉีดยาถึงปลอมปนไปกับเนื้อหมู ทั้งที่โรงงานใช้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจสอบในกระบวนการผลิต

ทำไม? เข็มฉีดยาถึงปลอมปนไปกับเนื้อหมู ทั้งที่โรงงานใช้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจสอบในกระบวนการผลิต

เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆ เรื่องเจอ ''เข็มฉีดยาในเนื้อหมู'' จึงเกิดคำถามไปยังโรงงานแปรรูปเนื้อหมู ถึงเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ความเป็นจริงแล้ว เข็มฉีดยามีโอกาสปลอมปนมาในเนื้อหมู ที่เป็นสันคอ และสะโพก เป็นส่วนใหญ่ เพราะทางฟาร์มจะฉีดยาที่บริเวณนั้น...

คุณทราบหรือไม่?…ทำไมเราจะต้องบันทึกผลการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ

คุณทราบหรือไม่?…ทำไมเราจะต้องบันทึกผลการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ

คุณทราบหรือไม่ ???  “ทำไมเราจะต้องบันทึกผล การทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ” ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น ซึ่งผู้ผลิตอาหารจำนวนมากก็ได้ นำหลักการของ HACCP ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล...

Campaign