FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP #47 – CONVENIENCE FOODS EDITION – MAKE CUSTOMERS’LIVE MORE CONVENIENT 🍔🍟🍕
Food Focus Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โดยในปัจจุบัน วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้คนส่วนมากอยู่กับความรีบเร่งต่างสรรหาอาหารที่ตอบโจทย์ เร็ว ง่าย และอร่อย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทานเติบโตขึ้นอย่างมาก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ กลุ่มผู้ประกอบการโดยตรงเป็นส่วนเสริมสำคัญเพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ จึงได้จัดงานสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมรับประทาน โดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่มี คุณภาพต้องเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ผลิต จากการผ่านกระบวนการแปรรูปที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถบริโภคได้ง่าย ภายในงานมุ่งเน้นนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารอุ่นร้อน อาหารที่เก็บรักษาได้ ณ อุณหภูมิห้อง หรือรูปแบบแช่เย็น แช่เยือกแข็ง เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มาตรฐานและสุขอนามัยในการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการแสวงหา ตลาดใหม่ ในชื่อ “FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP #47 – CONVENIENCE FOODS EDITION”
พร้อมกันนี้ท่านยังได้พบกับบูท Alliance Technology Co.,Ltd. เพื่อเข้าร่วมชมสินค้าสอบถามกิจกรรมและเข้าร่วมลุ้นไปกับเกมส์ชิงรางวัลต่าง ๆภายในงาน ในวันที่ 24 May 2019 At Jupiter 6-7 Challenger Hall เมืองทองธานี แล้วพบกันนะค่ะ 😀