ประมวลภาพบรรยากาศในงาน Food Focus Thailand Roadmap # 49 : Meat & Poultry Edition @ Jupiter Room Challenger Hall, IMPACT 18 Oct 2019
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเกี่ยวกับวงการเนื้อสัตว์ในขณะนี้มีความเห็นถึง ความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแล้วและ เทคโนโลยีเครื่องจักรก็เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม
โดยในงานมีการบรรยายสัมมานามุ่งมั่นสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ในการผลิตเดียว อัพเดททุกความเคลื่อนไหวในวงการเนื้อสัตว์ พบนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มีประสบการณ์ในวงการ และการเล่นเกมส์กิจกรรมต่าง ๆภายในบูท 🎁
ทางบ. แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมชมสินค้ากิจกรรมต่างๆของเราทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วพบกันใหม่ในงาน FOOD FOCUS THAILAND Road Show #6 @Sara Buri วันที่ 26 พฤศจิกายน นี้ แล้วพบกันนะค่ะ