ปัจจุบันความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในขณะนี้ นอกจากเรื่องของความปลอดภัยอาหารที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแล้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรก็เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องของก็ส่งผลให้เกิดการปรับตัวไม่น้อยสำหรับภาคอุตสาหกรรม
โดยในงานมีการบรรยายสัมมานามุ่งมั่นสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ในการเพิ่มผลิตภาพและเรื่องความปลอดภัยในการผลิต และการเล่นเกมส์กิจกรรมต่าง ๆภายในบูท 🎁
ทางบ. แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมชมสินค้ากิจกรรมต่างๆของเราทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วพบกันใหม่ในงาน FOOD FOCUS THAILAND ROADMAP #49 @ เมืองทองธานี วันที่ 18 ตุลาคมนี้ แล้วพบกันนะค่ะ