ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

Hall 98 Booth AJ49 ProPak Asia
พฤษภาคม 14, 2018

ซึ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารใน
แวดวงอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มสำหรับนักอุตสาหกรรมอาหารมืออาชีพ