ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

Hall 98 Booth AJ49 ProPak Asia
April 9, 2018

ซึ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารใน แวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักอุตสาหกรรมอาหารมืออาชีพ